תרגום לוגו

השתמשתי באותיות מהלוגו המקורי כדי לתרגם אותו לעברית.